مشاوره فناوری اطلاعات

به فردی که به منظور تهیه، استفاده و مدیریت منابع فناوری اطلاعات و دارایی‌های سازمان مشاوره و راهنمایی ارائه می‌کند، مشاور فناوری اطلاعات گفته می‌شود. امروزه با توجه به گسترش فناوری اطلاعات در همه سازمان‌ها، نیاز به یک مشاور فناوری اطلاعات در هر زمینه‌ای احساس می‌شود. زیرا یک مشاور فناوری اطلاعات می‌تواند بهترین ترفندها را در استفاده از خدمات فناوری اطلاعات برای اهداف تجاری سازمان‌ها ارائه دهد و همچنین در انتخاب و پیاده‌سازی فناوری‌های مناسب در سازمان‌ها و حل مشکلات آن‌ها کمک نماید.

هر مشاور فناوری اطلاعات در حوزه خاصی تخصص دارد و می‌تواند در زمینه‌های گوناگونی همچون  اجرای نرم‌افزارها، وب‌سایت‌ها، زیرساخت‌های شبکه، امنیت اطلاعات و سایر راه‌حل‌های کسب و کار فناوری اطلاعات مشورت و کمک کند. هر مشاور با توجه به تجربه‌هایی که در زمینه IT و فناوری‌های مربوط به آن دارد، می‌تواند در کاهش خطرات و تهدیدات به سازمان کمک کند و بهره‌وری را افزایش دهد.

از جمله خدماتی که توسط مشاوران شرکت امن‌گستر رایادژ ارائه می‌شود، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • مشاوره در زمینه راه‌حل‌ها و خدمات فناوری اطلاعات
  • شناسایی نیازهای فناوری اطلاعات سازمان و تحلیل زیرساخت‌های آن
  • مدیریت و نظارت بر روند اجرای راه حل‌ها
  • برنامه‌ریزی جهت اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC 20000
  • برنامه‌ریزی جهت اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC 22301
  • برنامه‌ریزی جهت اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC 27001
  • برنامه‌ریزی در جهت سیاست‌های امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات سازمان