طراحی و پیاده‌سازی مراکز داده

اطلاعات نقشی کلیدی در موفقیت و پیشرفت هر سازمان دارند. از این رو نیازمند یک مکان فیزیکی مناسب و امن برای نگهداری مخازن اطلاعاتی که همان سرورها و تجهیزات پشتیبان‌گیر می‌باشد، هستیم. مراکز داده (Data Center) به مکانی برای نگهداری و حفاظت سرورها و تجهیزات مورد نیاز برای دسترسی به داده‌ها گفته می‌شود.

در جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم امروزه تعداد دستگاه‌هایی که به هم متصل می‌باشند حتی از تعداد انسان‌ها هم فراتر رفته  و توقف در آن معنایی ندارد. بسیاری از خدماتی که در بیمارستان‌ها، بانک‌ها، مخابرات، حمل و نقل هوایی و … انجام می‌شود وابسته به اطلاعاتی است که تحت شبکه‌های سراسری و سرورها کنترل و نگهداری می‌شود و ما در برابر حفاظت از حجم زیاد اطلاعاتی که متعلق به میلیون‌ها انسان می‌باشد مسئولیم. لذا مراکز داده باید به گونه‌ای طراحی شوند که مطابق برنامه و بدون هیچ وقفه‌ای عمل نمایند.

اتاق سرور یا مرکز داده مکانی است که سرورهای کامپیوتر و تجهیزات مربوطه در آن قرار دارند. مکان مورد نظر برای اتاق آنقدر مهم می‌باشد که حتی قبل از طراحی این اتاق را مورد بررسی قرار می‌دهند. مواردی از قبیل اینکه مکان این اتاق به علت احتمال وقوع سیل در طبقه اول و احتمال رطوبت و نفوذ آب از سقف، در طبقه آخر نباشد. همچنین با توجه به اینکه دیواره‌های بیرون سریع رطوبت می‌گیرند و ممکن است به علت عبور لوله‌های آب، تجهیزات خیس شوند نباید دیواره اتاق از دیواره‌های خارجی ساختمان باشد. علاوه بر این به منظور رعایت مسائل امنیتی، اتاق نباید پنجره داشته باشد. این‌ها بخشی از مواردی هستند که در تصمیم‌گیری برای مکان اتاق حائز اهمیت می‌باشند. شرکت امن‌گستر رایادژ آماده ارائه تمامی خدمات در زمینه طراحی و پیاده‌سازی مراکز داده می‌باشد.