طراحی، مشاوره و پیاده‌سازی ISMS

اطلاعات ارزشمندترين دارايي و سرمايه در جهت پیشرفت و موفقيت هر سازمان است از این رو تامین امنیت آن از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. امروزه امنیت اطلاعات امری مهم و چالشی بزرگ در عصر فناوری اطلاعات محسوب می‌شود با توجه به  اتصالات گسترده جهاني، اطلاعات مي‌بايست به ‌صورت كنترل ‌شده در معرض استفاده کاربران قرار بگیرد و در برابر تهديدهاي موجود عليه آن، به نحو مطلوب حفاظت شود. در نتیجه حفاظت از اطلاعات در مقابل سرقت، حمله، جاسوسی، جنایت، خرابکاری و افشای آن امری ضروری و مهم می‌باشد.

در راستای تامین امنیت اطلاعات، پیاده‌سازی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) یا (Information Security Management System) بر اساس استاندارد بین المللی ISO/IEC 27001  یکی از خدمات کلیدی شرکت امن‌گستر رایادژ  به شمار می آید. این سیستم به سازمان شما کمک می کند تا قبل از بروز مشکل آن را شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام کند. همچنین سازمان شما دارایی‌ها و داده‌های خود را به صورت ایمن نگهداری و اطلاعاتی مانند اطلاعات مالی، مالکیت معنوی، اطلاعات کارکنان و یا اطلاعات مهم دیگر را مدیریت نماید.

امنیت اطلاعات شامل 3 رکن مهم و اساسی می باشد:

1.محرمانگی (Confidentiality)
محرمانگی به منظورحفاظت از اطلاعات در مقابل دسترسی و افشای غیرمجازداده‌ها

2. اعتبار و صحت داده (Integrity)
صحت داده/منبع به منظور اطمینان از موثق و اصل بودن داده‌ها/منبع و عدم تغییر و دستکاری آن‌ها توسط افراد غیر مجاز

3.دسترس‌پذیری (Availability)
دسترس پذیری به منظور در دسترس بودن داده‌ها، پایگاه‌های داده و سیستم‌های حفاظت امنیت به افراد مجاز در زمان نیاز به آن‌ها

به طور کلی مزایای پیاده‌سازی ISMS را در یک سازمان می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:

 • اطلاع از آسیب‌پذیری‌ها و نقاط ضعف امنیتی و تلاش در جهت رفع آن­ها
 • ارزیابی، شناسایی و طبقه‌بندی دارایی­‌های اطلاعاتی سازمان از منظر محرمانگی، صحت و دسترس‌پذیری آن‌ها
 • نظارت بر دسترسی به داده‌ها
 • امنیت اطلاعات و دارایی‌های اطلاعاتی
 • آمادگی لازم برای مواجهه با رویدادهایی که امنیت اطلاعات را به خطر می‌اندازند.
 • حفظ محرمانگی و دسترس‌پذیری اطلاعات
 • ضمانت تداوم کسب و کار و کاهش صدمات و تهدیدها از طریق ایمن ساختن اطلاعات و حفاظت از آن
 • توسعه بستر آگاهی‌رسانی و فرهنگ‌سازی امنیت اطلاعات برای کلیه کارکنان سازمان
 • تدوین شیوه‌های اجرایی در ابعاد مختلف امنیت اطلاعات
 • کاهش مسئوليت‌هاي انساني در حفظ امنيت اطلاعات از طریق کنترل دوره‌ای و سیستماتیک
 • اطمینان از بازگشت هزينه مصرفی براي پياده‌سازي (ISMS) در بلند مدت
 • کاهش احتمال وقوع حوادثی که سازمان‌ها را به واسطه از دست دادن اطلاعاتشان تهدید می‌کند.