طراحی، مشاوره و پیاده‌سازی مرکز عملیات امنیتی (SOC)

از آن جایی که حجم زیادی از ارتباطات و تعاملات تجاری و اداری در بستر شبکه و اینترنت انجام می‌گیرد، تأمین امنیت این بسترها از مسائل مهم و ضروری می‌باشد. به طور کلی می‌توان گفت هر چه مشاغل و کسب و کارها به فناوری وابسته می‌شوند، تأمین امنیت آن‌ها نیز به یک نگرانی مهم تبدیل می‌شود.

SOC (Security Operations Center) مرکز عملیات امنیتی، یک مرکز متشکل از تیم‌های ماهر متخصصان فناوری اطلاعات می‌باشد که وظیفه نظارت، تحلیل و محافظت از یک سازمان در برابر حملات و تهدیدها را بر عهده دارند. این مرکز کامل‌ترین ترفندها را در جهت شناسایی حوادث، مدیریت تهدیدات و کاهش خطرات امنیتی و رسیدگی به آن‌ها دارا می‌باشد.

هدف از پیاده‌سازی SOC، شناسایی رویدادهای امنیتی در سازمان‌ها، تحقیق، تحلیل و بررسی به منظور تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی به انواع تهدیدات به صورت شبانه‌روزی می‌باشد. از آن‌جایی که نقض امنیت در حال افزایش بوده و هزینه‌های مرتبط با از دست دادن داده‌ها غالباً زیاد می‌باشد، تشکیل SOC برای سازمان‌ها از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد.

در یک مرکز عملیاتی امنیت، اعضای تیم از طیف گسترده‌ای از فرآیندها و تکنیک‌های فناوری نظیر مدیریت رویدادها و اطلاعات امنیتی (SIEM)، دیوار آتش(Fire wall) و سیستم‌های پیشگیری و تشخیص نفوذ استفاده می‌کنند.  SOCبه منظور کنترل و مدیریت رویدادها از سه سطح عمده تشکیل شده است:

سطح اول: کارشناسان امنیتی به اخطارهای دریافتی از سیستم‌های کاربران پاسخ می‌دهند.

سطح دوم: کارشناسان امنیتی سطح بالاتر، پاسخگو به مشکلات پیچیده‌تر و اخطارهای مهم خواهند بود.

سطح سوم: در این سطح کارشناسان ارشد و باتجربه اشکالاتی که در دو سطح فوق، کارشناسان موفق به رفع آن‌ها نشده بودند را بررسی و پشتیبانی می‌کنند.

 SOCبه طور کلی از 6 بخش اصلی تشکیل شده است:

  1. مولد رویدادها (Event Generator)
  2. گردآوری اطلاعات (Collection)
  3. پایگاه‌داده رویدادها Event Database))
  4. تحلیل‌کننده رویدادها(Event Analysis)
  5. واکنش‌دهنده رویدادها (Event Reaction)
  6. گزارش‌دهنده رویدادها(Event Reporting)

شرکت امن‌گستر رایادژ آماده ارائه خدمات مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی مرکز عملیات امنیتی (SOC) می‌باشد.