تیم پاسخ گویی به حوادث امنیتی (CSIRT)

با توجه به گسترش فناوری اطلاعات و استفاده‌های متعدد روزانه مردم و سازمان‌ها از آن در زمینه‌های متفاوت و وابستگی بسیاری از مشاغل به رایانه‌ها، موضوع حفاظت از اطلاعات و تأمین امنیت آن از موارد مهمی است که اگر به آن توجهی نشود می‌تواند آسیب‌ها و ضررهای جبران ناپذیری را بر عملکرد سازمان وارد کرده و هزینه‌های بسیاری را تحمیل کند.

از آن‌جایی که وجود نقص در سیستم‌های فناوری اطلاعات همیشه مورد توجه سودجویان بوده و همچنین با پیچیده‌تر شدن سیستم‌ها، قابلیت آسیب‌پذیری آن‌ها افزایش می‌یابد که می‌تواند خطر سوء استفاده‌ را افزایش دهد، بنابراین وجود مراکزی که بتوانند از رخدادهای امنیتی جلوگیری کرده و امنیت را برای تبادل اطلاعات فراهم کنند، ضروری می‌باشد.

(CSIRT) یا تیم پاسخ‌گویی به حوادث امنیتی یک تیم قابل اعتماد می‌باشد که مسئولیت ارائه مدیریت حادثه را برای یک سازمان خاص به عهده دارد. این تیم، خدماتی نظیر:

  • آگاهی‌بخشی به کاربران در مورد مسائل امنیتی
  • پاسخ‌گویی به حوادث امنیتی رایانه‌ای
  • انجام اقدامات برای جلوگیری یا کاهش حوادث امنیتی رایانه‌ای
  • انجام اقدامات پیشگیرانه به منظور امن‌سازی و حفاظت از اطلاعات ارزشمند سازمان‌ها
  • برگزاری دوره‌های آموزشی به منظور ایمنی در برابر رخداد‌های امنیتی و حوادث
  • آگاهی از تهدیدات و نواقص امنیت رایانه‌ای سازمان

را بر مبنای نیاز و حوزه عملکرد هر سازمان ارائه می‌دهد.

CSIRT با سرعت در شناسایی، تحلیل و پاسخ‌گویی به رخدادهای امنیتی، آسیب‌ها و خسارات ناشی از حادثه را کمینه کرده و هزینه‌های تحمیلی را کاهش می‌دهد. هدف اصلی این تیم، به حداقل رساندن و کنترل خسارات ناشی از حوادث، ارائه راهنمایی‌های مؤثر برای فعالیت‌های واکنش و بازیابی و تمهیدات برای جلوگیری از وقوع حوادث در آینده می‌باشد.