تست نرم‌افزار

با توجه به رشد روزافزون تولید نرم‌افزار و کاربرد آن در زمینه‌های گوناگون نیاز به تست نرم‌افزار به منظور بررسی عملکرد صحیح و جلب رضایت کاربران، بیشتر از گذشته احساس می‌شود. تست نرم‌افزار فرآیندی است که در طی آن قسمت‌هایی از سورس کد پروژه به منظور ارزیابی خطاها و امکانات نرم‌افزار بررسی می‌شود .

در تست نرم‌افزار کیفیت یک نرم‌افزار مورد بررسی قرار گرفته و تفاوت بین خروجی کنونی نرم‌افزار و خروجی مورد انتظار شناسایی و به رفع اشکالات تا رسیدن به خروجی مورد انتظار پرداخته می‌شود. منظور از کیفیت نرم‌افزار تأیید و اعتبارسنجی می‌باشد. در مرحله تأیید تشخیص داده می‌شود که آیا نرم‌افزار با توجه به انتظار کاربر از آن، عمل می‌کند یا خیر و در مرحله اعتبارسنجی تشخیص داده می‌شود که آیا نرم‌افزار با توجه به نیاز کاربر، پاسخگو می‌باشد یا خیر؟

دو رویکرد برای تست نرم افزار وجود دارد:

 ۱- رویکرد تست جعبه سیاه (Black Box Testing) :

در این روش خروجی تولیدی نرم‌افزار و عملکرد آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

2- رویکرد تست جعبه سفید(White Box Testing):

در این روش ساختمان داخلی نرم‌افزار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شرکت امن‌گستر رایادژ آماده انجام تمامی خدمات در زمینه تست و ارزیابی نرم‌افزار می‌باشد.

از انواع مختلف تست نرم‌افزار می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • Unit Test
  • Integration Test
  • Functional Test
  • System Test
  • Stress Test
  • Acceptance Test