آنتی‌ویروس تحت شبکه

امروزه با توجه به نقش امنیت اطلاعات نیاز به نرم‌افزارهای امنیتی از جمله آنتی‌ویروس بیش از پیش احساس می‌شود. در همین راستا شرکت امن‌گستر رایادژ اقدام به ارائه خدمات آنتی‌ویروس تحت شبکه به سازمان‌ها و ادارات می‌نماید. به این ترتیب که یک نسخه از آنتی‌ویروس بر روی سرور آن سازمان یا اداره نصب می‌شود که مرتب به روزرسانی می‌گردد و کلاینت‌ها با اتصال به این سرور می‌توانند آنتی ویروس خود را به‌روزرسانی نمایند (بدون اتصال به اینترنت). شرکت امن‌گستر رایادژ این آمادگی را دارد که با نازل‌ترین قیمت آنتی‌ویروس تحت شبکه را برای سازمان‌ها و ادارات پیاده‌سازی نماید. به منظور کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید با شرکت تماس حاصل فرمایید.